Hệ Hô Hấp Tim Mạch

ACETUSIN

Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 60ml, 100ml, 120ml.

BẠCH CHỈ ĐƠN

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 50 viên

BỔ PHẾ

Dạng bào chế: Dạng nước
Quy cách đóng gói: 125 ml

HAP Hương Hoàng

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 50 viên nang
Công ty đăng ký: TNHH ĐTKD Hương Hoàng

AN ĐƯỜNG HUYẾT

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 50 viên

Bình Áp TM

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Hỏi đáp
DẤU ẤN TRANG MINH
Top