Sản phẩm

ha-ap-dptrangminh

HAP Hương Hoàng

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 50 viên nang
Công ty đăng ký: TNHH ĐTKD Hương Hoàng
bach-chi-don-dptrangminh

BẠCH CHỈ ĐƠN

Số đăng ký: 7270/2014/ATTP-XNCB
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 50 viên
Công ty đăng ký: TNHH ĐTKD Hương Hoàng
thach-lam-thong-dptrangminh-com

THẠCH LÂM THÔNG

Số đăng ký: 9593/2014/ATTP-XNCB
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: 60 viên nang
Công ty đăng ký: TNHH ĐTKD Hương Hoàng
acnes-huong-hoang

ACNES Hương Hoàng

Số đăng ký: 9594/2014/ATTP-XNCB
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 40 viên
Công ty đăng ký: TNHH ĐTKD Hương Hoàng
ha-thu-o-dptrangminh

HÀ THỦ Ô

Số đăng ký: 22536/2014/ATTP-XNCB
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Chai 40 viên
Công ty đăng ký: TNHH ĐTKD Hương Hoàng
an-duong-huyet-dptrangminh

AN ĐƯỜNG HUYẾT

Số đăng ký: 6093/2014/ATTP-XNCB
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 50 viên
Công ty đăng ký: TNHH ĐTKD Hương Hoàng
binh-ap-dptrangminh

Bình Áp TM

Số đăng ký: 7507/2014/ATTP-XNCB
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Công ty đăng ký: Công ty TNHH ĐTKD Hương Hoàng
thang-tri-dptrangminh

THANG TRI TM

Số đăng ký: 7273/2014/ATTP-XNCB
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Công ty đăng ký: TNHH ĐTKD Hương Hoàng
silymarin-b

SILYMARIN – B

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 100 viên
Công ty đăng ký: TNHH ĐTKD Hương Hoàng
duong-cot-dieu-ung-linh

DƯỠNG CỐT DIỆU ỨNG LINH TM

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên & lọ 60 viên
Công ty đăng ký: TNHH ĐTKD Hương Hoàng
DẤU ẤN TRANG MINH
Top