Trong thời gian qua, cùng đồng bào cả nước hướng về miền Trung ruột thịt. Các hoạt động thiện nguyện đến từ công ty cổ phần dược phẩm Trang Minh nhằm hỗ trợ bà con bị thiệt hại do mưa bão tại miền Trung đã đón nhận được sự đồng... Xem tiếp

🎉Kỷ niệm 15 năm thành lập công ty Cổ phần Dược phẩm Trang Minh (18/10/2005 - 18/10/2020) vừa qua đã được tổ chức tại thành...

Xem tiếp

𝑁𝑒̂́𝑢 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 đ𝑖 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑖̀ đ𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑚𝑖̀𝑛ℎ. 𝑁𝑒̂́𝑢 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 đ𝑖 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑥𝑎 ℎ𝑎̃𝑦 đ𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎𝑢." - 𝑊𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛 𝐵𝑢𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡. Chúng tôi đã và...

Xem tiếp

Hỏi đáp
chặng đường phát triển Trang Minh
Top