ISO 22000 là tiêu chuẩn do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) xây dựng tập trung vào an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn này có liên hệ với tiêu chuẩn ISO 9000. Tên đầy đủ là ISO 22000 Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain (Hệ thống quản... Xem tiếp

Trong bối cảnh công nghệ 4.0, cạnh tranh doanh nghiệp trở nên quyết liệt, gay gắt hơn bao giờ hết, việc các chủ đầu tư...

Xem tiếp

Bệnh về đường hô hấp là một trong năm bệnh phổ biến ở trẻ nhò, là tên gọi chung của những triệu chứng phổ biến...

Xem tiếp

Hỏi đáp
chặng đường phát triển Trang Minh
Top