• ra mắt BIBO

Gan Thận

Nano Curcumin

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: 3 vỉ x 10 viên

Sâm Nhung Bổ Thận TM

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 30 viên

CÀ GAI LEO H&H

Dạng bào chế: Viên Nang
Quy cách đóng gói: Hộp 60 viên nang

GIẢI ĐỘC GAN

Dạng bào chế: viên nang
Quy cách đóng gói: chai 60 viên

THẠCH LÂM THÔNG

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: 60 viên nang

HÀ THỦ Ô

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Chai 40 viên

SILYMARIN – B

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 100 viên

Bổ Thận Âm

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 30 viên nang
Công ty đăng ký:

Kim Tiền Thảo TM

Dạng bào chế: Viên đường
Quy cách đóng gói: Chai 100 Viên
Hỏi đáp
chặng đường phát triển Trang Minh
Top