Gan Thận

Cao Lỏng MATGAN

Số đăng ký: TCCS: 01/TAMIXPHARM/2019
Dạng bào chế: Ống bẻ cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 5 ống 10ml
Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần Tamixpharm

Viên Tiểu Đêm TM

Số đăng ký: 2273/2020/ĐKSP
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 30 viên nang cứng
Công ty đăng ký: Công ty CPDP Trang Minh

Sâm Nhung Bổ Thận TM

Số đăng ký: 13913/2019/ĐKSP
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Lọ 30 viên

Giải Độc Gan

Số đăng ký: 1576/2020/ĐKSP
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: 60 viên
Công ty đăng ký: Công ty CPDP Trang Minh

Thạch Lâm Thông

Số đăng ký: 2623/2020/ĐKSP
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: 60 viên nang
Công ty đăng ký: Công ty CPDP Trang Minh

Hà Thủ Ô

Số đăng ký: 2203/2018/ĐKSP
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Lọ 40 viên
Công ty đăng ký: Công ty CPDP Trang Minh
Hỏi đáp
chặng đường phát triển Trang Minh
Top