Hệ Hô Hấp Tim Mạch

Cao Lỏng HOHEN

Số đăng ký: TCCS: 04/TAMIXPHARM/2019
Dạng bào chế: Ống bẻ cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 5 ống 10ml
Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần Tamixpharm

Cao Lỏng BOMAU

Số đăng ký: TCCS: 02/TAMIXPHARM/2019
Dạng bào chế: Ống bẻ cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 5 ống
Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần Tamixpharm

Dung dịch rửa tay DR CLEAN

Số đăng ký: 0272/20/CBMP-LA
Dạng bào chế: Dung dịch
Quy cách đóng gói: Lọ 300ml
Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Bidopharma USA

Tinh Dầu Thông Đỏ TM

Số đăng ký: 2280/2020/ĐKSP
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x10 viên
Công ty đăng ký: Công ty CPDP Trang Minh

An Đường Huyết

Số đăng ký: 1798/2020/ĐKSP
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Lọ 60 viên
Công ty đăng ký: Công ty CPDP Trang Minh
Hỏi đáp
chặng đường phát triển Trang Minh
Top