Hệ Hô Hấp Tim Mạch

ACETUSIN

Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 60ml, 100ml, 120ml.

BẠCH CHỈ ĐƠN

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 50 viên

AN ĐƯỜNG HUYẾT

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 50 viên
Hỏi đáp
chặng đường phát triển Trang Minh
Top