Sản phẩm

Antigux

Số đăng ký: 12572/2020/ĐKSP
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Lọ 60 viên
Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trang Minh

Viên Tiểu Đêm TM

Số đăng ký: 2273/2020/ĐKSP
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 30 viên nang cứng
Công ty đăng ký: Công ty CPDP Trang Minh

Glucosamin

Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: 60 viên

Chiết Xuất Hàu Biển TM

Số đăng ký: 272/2020/ĐKSP
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: 30 viên
Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần dược phẩm Trang Minh
Bổ Phổi BIBO

Bổ phổi BIBO

Số đăng ký: 22000/2018/ĐKSP
Dạng bào chế: Ống cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 5 ống
Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Trang Minh
Canxid3 BIBO

Calci D3 BIBO

Số đăng ký: 2493/2018/ĐKSP
Dạng bào chế: Ống bẻ cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 5 ống
Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trang Minh
Nhuận Táo BIBO

Nhuận táo BIBO

Số đăng ký: 2674/2018/ĐKSP
Dạng bào chế: Ống bẻ cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 5 ống
Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần dược phẩm Trang Minh
Thanh Nhiệt BIBO

Thanh nhiệt BIBO

Số đăng ký: 2673/2018/đksp
Dạng bào chế: Ống bẻ cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 5 ống
Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần dược phẩm Trang Minh
Ăn ngủ ngon BIBO

Ăn ngủ ngon BIBO

Số đăng ký: 2675/2018/đksp
Dạng bào chế: Ống bẻ cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 5 ống
Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần dược phẩm Trang Minh

Prime – Hồi Xuân

Số đăng ký: 2375/2020/ĐKSP
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Lọ 60 viên
Công ty đăng ký: Công ty CPDP Trang Minh
Hỏi đáp
chặng đường phát triển Trang Minh
Top