Sản phẩm

Canxid3 BIBO

Calci D3 BIBO

Số đăng ký: 2493/2018/ĐKSP
Dạng bào chế: Ống bẻ cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 5 ống
Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trang Minh
Nhuận Táo BIBO

Nhuận táo BIBO

Số đăng ký: 2674/2018/ĐKSP
Dạng bào chế: Ống bẻ cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 5 ống
Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần dược phẩm Trang Minh
Thanh Nhiệt BIBO

Thanh nhiệt BIBO

Số đăng ký: 2673/2018/đksp
Dạng bào chế: Ống bẻ cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 5 ống
Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần dược phẩm Trang Minh
Ăn ngủ ngon BIBO

Ăn ngủ ngon BIBO

Số đăng ký: 2675/2018/đksp
Dạng bào chế: Ống bẻ cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 5 ống
Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần dược phẩm Trang Minh

Prime – Hồi Xuân

Số đăng ký: 2375/2020/ĐKSP
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Lọ 60 viên
Công ty đăng ký: Công ty CPDP Trang Minh

Trật Đả Hoàn

Số đăng ký: 4859/2019/ĐKSP
Dạng bào chế: Viên hoàn mềm
Quy cách đóng gói: hộp 1 viên hoàn mềm 10g
Công ty đăng ký: Công ty CPDP Trang Minh

Sâm Nhung Bổ Thận TM

Số đăng ký: 13913/2019/ĐKSP
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Lọ 30 viên

Trinh Nữ Hoàng Cung

Số đăng ký: 2037/2020/ĐKSP
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Lọ 60 viên
Công ty đăng ký: Công ty CPDP Trang Minh

Giải Độc Gan

Số đăng ký: 1576/2020/ĐKSP
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: 60 viên
Công ty đăng ký: Công ty CPDP Trang Minh

Hoàng Khiết Thanh

Số đăng ký: 1359/2020/ĐKSP
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Công ty đăng ký: Công ty CPDP Trang Minh
Hỏi đáp
chặng đường phát triển Trang Minh
    Top