Sản phẩm

Thạch Lâm Thông

Số đăng ký: 2623/2020/ĐKSP
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: 60 viên nang
Công ty đăng ký: Công ty CPDP Trang Minh

ACCNESS

Số đăng ký: 2969/2020/ĐKSP
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Lọ 60 viên
Công ty đăng ký: Công ty CPDP Trang Minh

Hà Thủ Ô

Số đăng ký: 2203/2018/ĐKSP
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Lọ 40 viên
Công ty đăng ký: Công ty CPDP Trang Minh

An Đường Huyết

Số đăng ký: 1798/2020/ĐKSP
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Lọ 60 viên
Công ty đăng ký: Công ty CPDP Trang Minh

An Tri

Số đăng ký: 2820/2020/ĐKSP
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Công ty đăng ký: Công ty CPDP Trang Minh

Dưỡng cốt Diệu Ứng Linh

Số đăng ký: 1349/2020/ĐKSP
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Lọ 60 viên
Công ty đăng ký: CT CPDP Trang Minh

Thanh Nhiệt

Số đăng ký: 1338/2020/ĐKSP
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Lọ 60 viên
Công ty đăng ký: Công ty CPDP Trang Minh

THAKITO

Số đăng ký: 2374/2020/ĐKSP
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Lọ 40 viên nang
Công ty đăng ký: Công ty CPDP Trang Minh

Cải Não Hoàn

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 viên

Hoạt Huyết

Số đăng ký: 2261/2020/ĐKSP
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Công ty đăng ký: Công ty CPDP Trang Minh
chặng đường phát triển Trang Minh
    Top