Sản phẩm

HAIR SELEN

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 60 viên

SIRO NGON HH

Dạng bào chế: Dạng nước
Quy cách đóng gói: Chai 100 ml

VITADAILY

Số đăng ký: 9598/2014/ATTP-CNCB
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Công ty đăng ký: TNHH Hương Hoàng

GIẢI ĐỘC GAN

Dạng bào chế: viên nang
Quy cách đóng gói: chai 60 viên

BRAIN PLUS SUPPLEMENT

Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 120 viên

HOÀNG KHIẾT THANH

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên

HOÀNG PHỤC LINH

Số đăng ký: 9590/2014/ATTP-XNCB
Dạng bào chế: viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Công ty đăng ký: TNHH ĐTKD Hương Hoàng

THẠCH LÂM THÔNG

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: 60 viên nang

ACNES Hương Hoàng

Số đăng ký: 9594/2014/ATTP-XNCB
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 40 viên
Công ty đăng ký: TNHH ĐTKD Hương Hoàng

HÀ THỦ Ô

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Chai 40 viên
chặng đường phát triển Trang Minh
Top