Sản phẩm

HOÀNG KHIẾT THANH

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên

HOÀNG PHỤC LINH

Số đăng ký: 9590/2014/ATTP-XNCB
Dạng bào chế: viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Công ty đăng ký: TNHH ĐTKD Hương Hoàng

THẠCH LÂM THÔNG

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: 60 viên nang

ACNES Hương Hoàng

Số đăng ký: 9594/2014/ATTP-XNCB
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 40 viên
Công ty đăng ký: TNHH ĐTKD Hương Hoàng

HÀ THỦ Ô

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Chai 40 viên

AN ĐƯỜNG HUYẾT

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 50 viên

THANG TRI TM

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên

SILYMARIN – B

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 100 viên

DƯỠNG CỐT DIỆU ỨNG LINH TM

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên & lọ 60 viên
Công ty đăng ký: TNHH ĐTKD Hương Hoàng

THANH NHIỆT TM

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: hộp 60 viên
Công ty đăng ký: CT TNHH ĐTKD Hương Hoàng
chặng đường phát triển Trang Minh
Top