Sản phẩm

AN ĐƯỜNG HUYẾT

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 50 viên

THANG TRI TM

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên

SILYMARIN – B

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 100 viên

DƯỠNG CỐT DIỆU ỨNG LINH TM

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên & lọ 60 viên
Công ty đăng ký: TNHH ĐTKD Hương Hoàng

THANH NHIỆT TM

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: hộp 60 viên
Công ty đăng ký: CT TNHH ĐTKD Hương Hoàng

Bổ Thận Âm

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 30 viên nang
Công ty đăng ký:

Lục Vị

Dạng bào chế: Dạng nước
Quy cách đóng gói: chai 100 ml

Kim Tiền Thảo TM

Dạng bào chế: Viên đường
Quy cách đóng gói: Chai 100 Viên

MICROCEFE 500

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: 1 vỉ x 10 viên nén

ANTIGOUT

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 60 viên
Công ty đăng ký:
chặng đường phát triển Trang Minh
Top