Sản phẩm

Thakito

Số đăng ký: 7268/2014/ATTP-XNCB
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên, Hộp 40 viên nang
Công ty đăng ký: TNHH ĐTKD Hương Hoàng

Bạch Đới Linh

Dạng bào chế: Viên Nang
Quy cách đóng gói: chai 50 viên

Cải Não Hoàn

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 viên

Hoạt Huyết Dưỡng Não

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 20 viên bao đường

Hoạt Huyết Hương Hoàng

Số đăng ký: 23057/2015/ATTP-XNCB
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 3 viên nang
Công ty đăng ký: TNHH ĐTKD Hương Hoàng

Dưỡng Tâm An Thần

Số đăng ký: 23057/2015/ATTP-XNCB
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 60 viên
Công ty đăng ký: TNHH ĐTKD Hương Hoàng

Vị Bảo Khang

Dạng bào chế: viên nang
Quy cách đóng gói: 60 viên nang
chặng đường phát triển Trang Minh
Top