Xương Khớp

Trật Đả Hoàn

Dạng bào chế: Viên hoàn
Quy cách đóng gói: hộp 1 viên hoàn mềm 10g

DƯỠNG CỐT DIỆU ỨNG LINH TM

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên & lọ 60 viên
Công ty đăng ký: TNHH ĐTKD Hương Hoàng

ANTIGOUT

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 60 viên
Công ty đăng ký:

Thakito

Số đăng ký: 7268/2014/ATTP-XNCB
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên, Hộp 40 viên nang
Công ty đăng ký: TNHH ĐTKD Hương Hoàng
Hỏi đáp
chặng đường phát triển Trang Minh
Top