Xương Khớp

GLUCOSAMIN

Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: 60 viên

Trật Đả Hoàn

Số đăng ký: 4859/2019/ĐKSP
Dạng bào chế: Viên hoàn mềm
Quy cách đóng gói: hộp 1 viên hoàn mềm 10g
Công ty đăng ký: Công ty CPDP Trang Minh

Dưỡng cốt Diệu Ứng Linh

Số đăng ký: 1349/2020/ĐKSP
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Lọ 60 viên
Công ty đăng ký: CT CPDP Trang Minh

THAKITO

Số đăng ký: 2374/2020/ĐKSP
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Lọ 40 viên nang
Công ty đăng ký: Công ty CPDP Trang Minh
Hỏi đáp
chặng đường phát triển Trang Minh
Top